Està ben escrit?

Home/Correcció, Redacció/Està ben escrit?

Està ben escrit?

En general, tots tenim un cert sentit estètic i sabem reconèixer, només amb una lectura, si un text està o no ben escrit o si ens agrada o no. Ara bé, aquesta percepció no sol ser tan objectiva quan es tracta d’un text que hem escrit nosaltres mateixos, ja que tenim una relació personal amb el text i és possible que hi haguem donat voltes i més voltes per quedar-ne plenament satisfets. Per tant, em sembla útil tenir una guia bàsica per poder valorar, des d’un punt de vista objectiu, si el nostre text és de qualitat o no. Us proposo alguns ítems que podeu analitzar per tal de valorar el vostre text o qualsevol altre text, els quals (perquè no dir-ho) són les eines bàsiques que fem servir els correctors a l’hora d’enfrontar-nos a un text i els redactors a l’hora de crear els nostres textos.

Contingut

Valorar el contingut d’un text consisteix en l’anàlisi del missatge que aquest vol transmetre. Per tant, s’han de poder identificar clarament les idees principals, les quals han de ser prou entenedores. Un bon text obeeix a un esquema i tracta uns temes concrets, dels quals ha d’intentar no apartar-se’n per tal de no distorsionar el missatge.

També s’han de tenir en compte els detalls que conformen el text, de manera que l’autor ha de saber destriar quines anècdotes i informacions que complementen el text aportaran un valor afegir al text i quins esdevindran innecessaris i aportaran confusió.

Disposició

Quan parlo de disposició em refereixo a l’estructura interna del text, és a dir, al fil conductor que fa que un tema porti a l’altre i que el text tingui un ordre lògic que li aporti coherència.

Per saber si un text està ben estructurat, ens hem de fixar en si consta de les tres grans parts que formen qualsevol text: introducció, desenvolupament i conclusió. Per altra banda, en la segona part, és a dir, allà on es desenvolupen els nostres arguments) les idees han de portar les unes a les altres i aquestes han d’estar ben introduïdes i amb els connectors que toca.

Personalitat, estil, veu…

Un bon text acostuma a ser aquell que ens inspira i en el qual la persona que l’escriu ens deixa petits trets de la seva persona. No solen agradar o no convencen massa els textos plans i sense personalitat. Ara bé, molta gent es preguntarà com es fa això i, tot i que no hi ha una recepta màgica, les expressions enginyoses, les frases fetes, el vocabulari “propi” o habitual de la persona… aporten aquest segell personal o marca de la casa als textos.

Un bon vocabulari i saber-lo utilitzar

L’art de comunicar és difícil de dominar i només amb un vocabulari ric, ple de color, de matisos i de sinònims ens pot acostar a esdevenir millors comunicadors. Comunicar no només implica ser funcional, sinó també ser creatiu, ja que el nostre missatge pot tenir molt valor o ser molt interessant però no tenir la forma adequada. Amb un vocabulari divers aconseguirem, per una banda un bon nivell comunicatiu i un text atractiu, i per altra banda, un text que mantingui l’atenció dels nostres lectors.

Feu-vos amb un lèxic ric i utilitzeu-lo amb intel·ligència! Jugueu amb el sentit figurat, feu metàfores, analogies, preguntes retòriques… no us limiteu a descriure.

Ritme

És important dominar el ritme, en tant que està lligat a com es percep aquest text. Si hi ha massa subordinació, moltes descripcions i molts adverbis, el text esdevindrà molt lent i feixuc. En canvi, si hi ha molts punts i molts verbs, poques conjuncions i connectors, agafarà ritme i serà ràpid de llegir. Així doncs, jugar amb el ritme i, per tant, accelerar-lo o alentir-lo quan quan considerem necessari, ens serà de gran ajuda per crear un text de qualitat però, sobretot, atractiu.

Ortografia

No em canso mai de dir-ho! Un text de qualitat ha d’estar ben escrit no només a nivell estètic, sinó també a nivell formal. Per aconseguir que un text no tingui faltes, cal fer un esforç de revisió, de relectura i de consulta. Per altra banda, posar-se en contacte amb un professional i confiar-li el nostre text ens permetrà oblidar-nos d’aquest tema i alhora millorar el text, si és que cal.

 

By | 2017-10-16T15:10:53+00:00 octubre 16th, 2017|Correcció, Redacció|0 Comments

Leave A Comment